Nordic Water Products NUF og Sobye Miljøfilter AS slås sammen

Konsernet Nordic Water Products AB i Sverige kjøpte i 2016 opp Sobye Miljøfilter AS for å komplettere sin produktportefølje med silbåndteknologi. Sobye Miljøfilter AS har siden 1990 produsert og levert silbåndfilter og komplette rensestasjoner til norske kunder.

Oppkjøpet førte til at Nordic Water Products NUF i Asker som primært jobbet med drikkevannsrensing, og Sobye Miljøfilter AS på Sotra, som primært jobbet med avløpsrensing, fra Juli 2018 er slått sammen til ett norsk selskap: Nordic Water Products AS.