Produkter

DynaDisc er et plassbesparende skivefilter som effektivt separerer små partikler

DynaSand er et kontinuerlig sandfilter som krever et minimum av vedlikehold

DynaDrum er et roterende trommelfilter som effektiv separerer små partikler

Sobye silbåndfilter er særdeles arealeffektiv og kan erstatte sedimentasjon innen avløpsrensing

Lamella separator gir optimal sedimentasjon på svært lite areal

Meva har en stor portefølje av høykvalitets produkter til mekanisk forbehandling

Zickert bunnskrape sørger for effektiv slamtransport i eksisterende og nye sedimentasjonsbasseng

Brosjyrer kan
lastes ned her