Drikkevannsrensing

Sandfiltrering

DynaSand ™ er et verdensledende kontinuerlig sandfilter utviklet av Axel Johnson Institutt i Sverige på slutten av 1970-tallet. DynaSand brukes blant annet til å rengjøre og produsere drikkevann. Kontaktfiltrering på Dynasandfilter er karakterisert ved at fellingskjemikalier (eks, polyaluminiumklorid eller jernklorid) tilsettes vannet. Dette flokkulerer i sandfilteret og holder tilbake kollodiale, organiske/ikke-organiske og grovere partikler. Behandlingen er særdeles egnet for å redusere humus og eller jern, og gir normalt et fargetall på under 5 mg Pt/L og turbiditet lavere enn 0,1 FTU.

Sanden vaskes kontinuerlig og man unngår modningsvann. Siden sanden hele tiden er i bevegelse krever det materialer i høy kvalitet for å unngå slitasje. Med tusenvis av filtre installert over hele verden, og 50 av disse i Norske kommuner, har vi erfaring og utstyr som er nødvendig for å imøtekomme kundens forventninger. Kapasiteten er skalerbar, og i Norge har vi levert anlegg fra 5 m³/h til 1150 m³/h.

Sedimentasjon

Noen ganger er drikkevannskilden forurenset med store mengder humus/høye fargetall. Det kan da være nyttig og flokkulere og sedimentere partiklene i en lamella separator enten i basseng eller tank. Lamella kan brukes i mange andre applikasjoner hvor målet er å sedimentere partikler på minst mulig areal. Lameller er skråstilte plater som gjør at partiklene sedimenterer ekstremt mye raskere enn uten.