Prosessvannsrensing

Fjerning av lakselus og egg fra lossevann

Sobyefilteret kan brukes til fjerning av lus og egg fra lossevann fra brønnbåter og ved pumping fra mærer. Et Sobyefilter kan også konsentrere opp spylevann med lakselus og egg fra trommelfiltre i store avlusningssystem. Filteret har stor kapasitet og styres automatisk.

Blodvannsrensing slakteri

Sobyefilter og DynaDrum trommelfilter er godt egnet til rensing av prosessvann fra slakteri både for fisk, fugl og kjøtt. Den effektive mekaniske filtreringen gjør at man kan bruke mindre klor som etterbehandling av prosessvannet.

Renseanlegg og resirkulering i smoltanlegg

Sobyefilter brukes som en komponent i renseanlegg og resirkuleringsanlegg i oppdrettsnæringen. Fæces og forrester fjernes effektivt og ledes til videre behandling. I slike filter vil man ha god kontroll med over/underforing av fisken.

Industri

Nordic Water sine produkter brukes særlig internasjonalt i flere ulike industrier som matvareproduksjon, papirindustri, råvaretilvirkning og videreforedling.

Les om hvordan Nordic Water reddet Findus fra stans i erteproduksjonen sin med montering av skivefilter: